Rabu, 27 April 2011

pengalaman dolan neng dieng

dek pas muleh seko dieng aku arep wae ciloko koyoto:
1. pas neng prapatan neng wonosobo aku arep tabraan mergo kono ra gelem ngalah padalan yo wes tak bel tapi tojokno aku diwenehi slamet  kaleh Allooh swt.
2. pas dek muleh midun soko dieng banku ki wes grepes, udan,embune akeh remku seng mburin ki yo ra patek pakem dadine aku ki yo rodo kepleset sitik- sitik padalan sampingku ki jurung, la neng kono ki aku dongo karo ngati- ati tenan
3. kan bane koncoku ki pas tekan tanjaan suwi bar seko omahe danang ki bocor, bar kuwi aku karo koncoku kan neng ngarep dadine balek arah mudun la kok dilalah ki ngarepku ki lek ngerem dadak aku yo reflek ngerem ngarep la pas kuwi ki bar udan la aku ki yo boncengke koncokuku sisan aku melu ngerem dadak wah jan ok, aku ki meh tibo, setange belok nengen bar kuwi ki tak colke karo sikilku lan sikile koncoku ki mancal  aspal la setangku ki balek dewe ok, alhamdulillah aku lan koncoku ki yo slamet neh
weslah yo

Tidak ada komentar: